Notificare cu privire la limitarea răspunderii

Notificare

NOTIFICARE CU PRIVIRE LA LIMITAREA RĂSPUNDERII HOLCIM (ROMÂNIA) S.A.
Prin utilizarea www.clicbeton.ro potrivit Condiţiilor de Cumpărare şi Utilizare ale websiteului www.clicbeton.ro , sunteţi de acord cu prezenta notificare cu privire la limitarea răspunderii HOLCIM (ROMÂNIA) S.A. („Notificare”).

HOLCIM (ROMÂNIA) S.A. poate, în orice moment să revizuiască această Notificare. Odată cu modificarea Notificării, veţi primi un e-mail pe adresa înregistrată la crearea contului, prin care veţi fi informat/ă cu privire la modificarea Notificării și veţi fi rugat/ă să luaţi la cunoștință și să acceptaţi modificările implementate. Dacă nu sunteţi de acord cu modificările aduse Notificării, vă rugăm să încetaţi imediat utilizarea website-ului.

1. Drepturile de proprietate intelectuală și industrială

Website-ul şi toate elementele acestuia, incluzând, fără limitare, codul sursă, textele, formatările, imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, aplicațiile, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, materialele video, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații de pe acest website ("Conţinut") sunt proprietatea HOLCIM (ROMÂNIA) S.A. sau al unor terțe părți care au acordat HOLCIM (ROMÂNIA) S.A. dreptul de a utiliza respectivul Conținut, cu excepţia cazului în care nu este specificat altfel. Conținutul este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Conținutul nu poate fi copiat, supus unor operațiuni de inginerie inversă, decompilat, dezasamblat, modificat, integrat în alte aplicații sau website-uri, încadrat, schimbat sau distribuit, redistribuit, licențiat, sublicențiat sau transferat în orice formă de către dumneavoastră.

Orice Conţinut care constă într-o marcă sau logo reprezintă marca înregistrată sau neînregistrată a HOLCIM (ROMÂNIA) S.A. sau a unor terțe părți care au acordat HOLCIM (ROMÂNIA) S.A. dreptul de a utiliza respectiva marcă. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conţinut, cu excepţia celor prevăzute în mod expres în Condiţiile de Cumpărare şi Utilizare ale website-ului www.clicbeton.ro , fără permisiunea prealabilă, formulată în scris a titularului drepturilor asupra Conţinutului.

Niciunul dintre elementele din website nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop, orice marcă, drept de proprietate intelectuală sau material protejat prin drepturi de autor aparținând HOLCIM (ROMÂNIA) S.A., cu excepția cazurilor expres reglementate în Condiţiile de Cumpărare şi Utilizare ale website-ului www.clicbeton.ro sau în prezenta Notificare. De asemenea, veţi despăgubi HOLCIM (ROMÂNIA) S.A. pentru oricare și toate prejudiciile cauzate ca urmare a încălcării drepturilor de proprietate intelectuală asupra Conținutului sau a prevederilor prezentei secțiuni. HOLCIM (ROMÂNIA) S.A. vă oferă o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, distribui, printa sau descărca orice Conținut, așa cum acesta este definit mai sus, pentru uzul dumneavoastră personal. Nu aveţi dreptul să licențiaţi, republicaţi, distribuiţi, copiaţi, cesionaţi, sublicențiaţi, transferaţi, vindeţi, creaţi opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut al website-ului. Nicio parte a Conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale. Nu aveţi voie să accesaţi sau să utilizaţi website-ul în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta website-ului sau oricărui server sau rețea care stă la baza website-ul, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul unei alte persoane de a utiliza website-ul.

2. Exonerarea de răspundere

Înțelegeţi și recunoașteţi că utilizați website-ul pe răspunderea dumneavoastră, HOLCIM (ROMÂNIA) S.A., angajații, afiliații sau partenerii contractuali ai acesteia nu pot fi ținuți răspunzători pentru prejudiciile, de orice natură, care ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea website-ului sau a Conținutului. Înțelegeţi și acceptaţi că acest Conținutul al website-ului se aplică doar pentru teritoriul României și doar cu privire la anumite localităţi selectate publicate pe website.

HOLCIM (ROMÂNIA) S.A. nu garantează că website-ul nu va conține viruși și că va funcționa neîntrerupt și fără erori. HOLCIM (ROMÂNIA) S.A. nu poate fi ținută răspunzătoare pentru orice defecțiune a telefonului mobil, tabletei sau a altui dispozitiv prin intermediul căruia este accesat și folosit website-ul.

3. Despăgubiri

Declaraţi și recunoașteţi că sunteţi de acord să despăgubiţi, apăraţi și să exoneraţi de orice responsabilitate, pierdere și cheltuială HOLCIM (ROMÂNIA) S.A., angajații, afiliații și partenerii contractuali ai acestora, inclusiv, dar fără a se limita la, taxe și costuri rezonabile aferente avocaților în legătură cu sau rezultând din: (i) încălcarea prezentei Notificări sau a Condiţiilor de Cumpărare şi Utilizare ale websiteului www.clicbeton.ro de către dumneavoastră sau de către o terță parte căreia dumneavoastră i-aţi permis să acceseze și să folosească website-ului www.clicbeton.ro de pe contul dumneavoastră de utilizator sau de pe dispozitivul său; (ii) utilizarea necorespunzătoare a website-ului de către dumneavoastră.

4. Link-uri către site-urile sau către aplicațiile unei terţe părţi

Website-ul poate conţine link-uri către alte site-uri sau aplicații aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât HOLCIM (ROMÂNIA) S.A. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori aceasta. Înțelegeţi că HOLCIM (ROMÂNIA) S.A. nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitatea acestor site-uri sau aplicații. Fără a se limita la acestea, HOLCIM (ROMÂNIA) S.A. îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri sau aplicații:

  • încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;
  • sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;
  • nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
  • nu oferă o securitate adecvată;
  • conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau sunt licenţioase sau calomnioase.

Înțelegeţi că HOLCIM (ROMÂNIA) S.A. nu autorizează conţinutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de site-uri/aplicații.

Înțelegeţi și recunoașteţi că dacă accesaţi, prin intermediul unui link, astfel de site-uri/ aplicații, vă asumaţi personal riscul acestei acțiuni.

PRIN UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE VĂ EXPRIMAŢI, ÎN MOD EXPRES, ACORDUL CU PRIVIRE LA PREVEDERILE URMĂTOARELOR CLAUZE: „DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI APLICAȚIEI”, „EXONERAREA DE RĂSPUNDERE”, „DESPĂGUBIRI”, „LINK-URI CĂTRE SITE-URILE SAU CĂTRE APLICAȚIILE UNEI TERŢE PĂRŢI”.

cards logo logo