Prelucrarea datelor cu caracter personal
Reduceri la toată gama de betoane Mai ai la dispoziție
00:00:00

Notificare privind protecția datelor

NOTIFICARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Prin prezenta Notificare privind protecția datelor, dorim să vă informăm despre modul și scopul în care vă vom prelucra datele cu caracter personal, precum și să vă explicăm drepturile de care beneficiați în baza legii aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. Ne-am asumat angajamentul ferm de a vă gestiona datele personale întotdeauna cu responsabilitate, rigurozitate și în conformitate cu toate prevederile legale. Pentru a proteja integritatea și securitatea datelor dumneavoastră, vom aplica cele mai înalte standarde profesionale.

CINE ESTE RESPONSABIL DE DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

Compania Holcim (România) S.A. cu sediul în Şos. Pipera, nr. 46D-46E-48, Oregon Park - Clădirea B, 020309, București, România („Compania") este operatorul responsabil de orice date personale pe care ni le oferiți în legătură cu relația noastră comercială.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM?

Dacă nu se convine altfel cu dumneavoastră, vom colecta doar datele personale de bază aferente relației noastre profesionale. Acestea includ datele dumneavoastră de contact (precum nume și poziție, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail și alte date de contact, cod unic de identificare al dispozitivului mobil și adresa IP a computerului dumneavoastră dacă utilizați website-urile noastre, platformele online sau aplicațiile noastre).

De asemenea, pe parcursul relației noastre comerciale, vom colecta și date despre activitatea comercială care ar putea include informații despre achiziții, servicii și alte activități comerciale, feedback despre produse și orice alte informații pe care ni le furnizați.

De asemenea, pe parcursul relației noastre comerciale, vom colecta și date despre activitatea comercială care ar putea include informații despre achiziții, servicii și alte activități comerciale, feedback despre produse și orice alte informații pe care ni le furnizați, de exemplu, în contextul achizițiilor prin intermediul acestui website. Dacă utilizați website-urile noastre, rețineți că acestea utilizează cookies și alte instrumente analitice (ex. Tracking Pixel, Google Analytics etc.).

CUM COLECTĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Dacă în contextul achizițiilor prin intermediul acestui website ne furnizați date cu caracter personal cu privire la alte persoane fizice, vă rugăm să vă asigurați că informați în prealabil respectivele persoane fizice cu privire la dezvăluirea datelor lor către Companie, respectiv cu privire la modul în care le vom prelucra datele, potrivit celor descrise în cadrul prezentei Notificări.

ÎN CE SCOP PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă pune la dispoziție produsele și serviciile noastre. În acest sens, păstrăm o evidență a activității dumneavoastră cu noi și vă gestionăm contul de client. De asemenea, este posibil să vă contactăm pentru a vă oferi asistență și servicii dedicate clienților sau pentru a vă informa cu privire la produsele și serviciile noastre. În cazul în care nu ne oferiți informațiile dumneavoastră personale, nu vă vom putea oferi produsele sau serviciile solicitate.

În cazul în care inițiați o comandă prin intermediul website-ului, însă nu o finalizați, Compania va putea prelucra date pe care le-ați furnizat în acest context în scop de marketing, respectiv pentru ca specialiștii noștri să vă prezinte oferte cu privire la produsele Companiei direct la locația proiectului pe care ne-ați comunicat-o în contextul comenzii pe care ați inițiat-o. Compania va prelucra datele în acest scop doar în situația în care nu vă opuneți unei astfel de prelucrări prin bifarea căsuței ce vă este pusă la dispoziție în acest sens pe parcursul comenzii pe care ați inițiat-o prin intermediul acestui website. În cazul în care nu vă opuneți unei astfel de prelucrări, Compania va prelucra datele în acest scop în baza interesul său legitim în desfășurarea obiectului de activitate, respectiv pentru promovarea produselor sale. Furnizarea datelor cu caracter personal în acest scop nu este necesară, iar opoziția dvs. la prelucrarea datelor în acest scop nu este de natură să producă anumite consecințe negative pentru dumneavoastră.

De asemenea, vă vom prelucra datele cu caracter personal dacă acest lucru ne este impus de lege (ex. pentru a menține evidențe fiscale despre operațiunile de vânzare) sau în situațiile în care ne-ați dat consimțământul dumneavoastră expres în acest sens.

MODUL ÎN CARE UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vom stoca și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul Uniunii Europene.

CU CINE PARTAJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Putem partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu afiliații noștri dacă este necesar pentru a vă furniza bunurile și serviciile noastre sau dacă acest lucru este permis sau impus de legea aplicabilă și agențiile de evaluare a riscului de credit și alte companii, pentru a fi utilizate în decizii privind creditarea, pentru a preveni frauda și a identifica datornicii.

De asemenea, este posibil să instruim furnizorii de servicii (ex. furnizorii de servicii de cloud), din țară sau din afara ei, să vă prelucreze datele cu caracter personal în numele nostru și în conformitate cu instrucțiunile noastre. Vom menține controlul asupra datelor dumneavoastră personale și vom rămâne total responsabili față de dumneavoastră atunci când angajăm furnizori de servicii.

De asemenea, este posibil să partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu părți terțe în cazul în care vindem sau achiziționăm orice activitate sau active, caz în care este posibil să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal potențialului vânzător sau cumpărător al acestei activități sau acestor active, precum și consilierilor lor profesioniști. Dacă compania sau toate activele sale sunt achiziționate de o parte terță, datele cu caracter personal pe care le deținem despre clienții noștri vor reprezenta unul dintre activele transferate.

Altfel, nicio parte terță nu va avea acces la datele dumneavoastră personale decât dacă există o obligație legală sau ne acordați permisiunea în acest sens.

PENTRU CÂT TIMP STOCĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vom păstra datele dumneavoastră personale atâta timp cât este necesar pentru a vă furniza serviciile, produsele sau informațiile pe care ni le-ați solicitat și pentru a gestiona relația comercială cu dumneavoastră. Dacă ne-ați solicitat să nu comunicăm cu dumneavoastră, vom păstra această informație atâta timp cât este necesar pentru a onora solicitarea dumneavoastră. De asemenea, legislația aplicabilă prevede păstrarea anumitor date cu caracter personal (ex. legate de tranzacțiile comerciale) pentru anumite perioade de timp. Datele dumneavoastră vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare în acest sens.

În cazul în care inițiați o comandă prin intermediul website-ului pe care nu o finalizați și nici nu vă opuneți prelucrării datelor pentru ca specialiștii noștri să vă prezinte oferte cu privire la produsele Companiei direct la locația proiectului pe care ne-ați comunicat-o, vom prelucra datele în acest scop pe durata necesară prezentării ofertelor către dumneavoastră. Dacă în urma prezentării ofertelor, achiziționați produse ale Companiei, vom prelucra datele atât cât este necesar pentru a gestiona relația comercială cu dumneavoastră, respectiv potrivit cerințelor legale. Dacă în urma prezentării ofertelor ne comunicați că nu sunteți interesați de a achiziționa produsele Companiei, vom lua măsuri pentru ștergerea datelor dumneavoastră, dacă nu se mai justifică stocarea lor.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Aveți dreptul de a solicita accesarea, rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau de a restricționa prelucrarea acestora, precum și de a obiecta împotriva prelucrării, dar și dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor.

În mod special, aveți dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră personale care sunt în posesia noastră. Dacă utilizați acest serviciu în mod repetat, putem percepe o mică taxă în acest sens. Dacă doriți transferarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către un alt operator, vă vom oferi datele personale pe care ni le-ați oferit și care au fost prelucrate prin mijloace automatizate într-un format portabil electronic gratuit.

Întrucât dorim să ne asigurăm că datele dumneavoastră personale sunt corecte și actualizate, aveți posibilitatea să ne solicitați corectarea sau eliminarea oricăror informații pe care le considerați incorecte.

Pentru oricare dintre acțiunile de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți o descriere a datelor dumneavoastră cu caracter personal vizate și să indicați numele, adresa de e-mail, contul personal și numărul de client pentru a vă confirma identitatea la adresa contact@clicbeton.ro . Este posibil să solicităm dovezi suplimentare pentru a vă confirma identitatea cu scopul de a vă proteja datele personale împotriva accesului neautorizat.

Dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care vă gestionăm datele cu caracter personal sau doriți să faceți o reclamație în acest sens, ne puteți contacta la contact@clicbeton.ro pentru a solicita investigarea problemei. Dacă nu sunteți mulțumit/ă de răspunsul nostru sau considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt prelucrate în conformitate cu legea, puteți depune o reclamație la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor din țara dumneavoastră.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ AM VÂRSTA SUB 18 ANI?

Dacă nu ați împlinit vârsta de 18 ani, vă rugăm să vă asigurați că ați obținut permisiunea părintelui/ tutorelui legal pentru a ne furniza oricare dintre datele cu caracter personal. Persoanele care au vârsta sub 18 ani nu ne pot furniza datele personale fără un astfel de consimțământ.

MODIFICAREA ACESTEI NOTIFICĂRI

Această Notificare privind protectia datelor a fost actualizată ultima oară în 08. iunie 2021. Este posibil să modificăm sau să amendăm această informare ocazional, conform legislației aplicabile privind protecția datelor, astfel că vă recomandăm să o consultați din când în când. Orice modificare a informațiilor din Notificarea privind protectia datelor va intra în vigoare de la data postării pe website-ul nostru.

Dacă aveți întrebări privind drepturile dumneavoastră sau orice solicitări specifice privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să-l contactați pe Veaceslav Grosu prin telefon + 40 744 785 703 sau e-mail veaceslav.grosu@lafargeholcim.com .

Afiliați LafargeHolcim

cards logo logo