Măsuri privind asigurarea condițiilor de livrare și pun...
Reduceri la toată gama de betoane Mai ai la dispoziție
00:00:00

Măsuri privind asigurarea condițiilor de livrare și punere în operă a betonului în perioada de timp friguros

Masuri timp friguros Clic Beton (1).jpgStațiile de betoane Holcim (Romania) SA asigură respectarea condițiilor de lucru pentru perioada de timp friguros în conformitate cu prevederile normativului CP 012/1-2007 și C16/84 astfel:

MicrosoftTeams-image (4).png depozitarea aditivilor într-un spațiu special destinat care asigură condiții pentru prevenirea împotriva înghețului;

MicrosoftTeams-image (4).png utilizarea de aditiv de accelerator de întărire la prepararea betoanelor dacă temperaturile exterioare o impun;

MicrosoftTeams-image (4).png încălzirea agregatelor din buncărul stației de betoane la o temperatură > 5°C;

MicrosoftTeams-image (4).png încălzirea apei utilizate la prepararea betoanelor;

MicrosoftTeams-image (4).png monitorizarea condițiilor de mediu și climatice.

Stațiile de betoane în funcție de: capabilitatea tehnică, a volumului zilnic și a ritmului de livrare asigură o temperatură a betonului proaspăt ≥ 5°C în conformitate cu prevederile CP 012/1-2007 paragraf 5.2.8 și NE 014 – 2002 Anexa IV.1. cu următoarele precizări: 

  • În cazul în care temperatura aerului este situată între +5°C si -3°C, temperatura betonului la livrare nu trebuie să fie mai mică de +5°C. Se recomandă să se livreze de la clasa de beton a cărui dozaj de ciment > 240kg/mc;
  • La temperaturi exterioare < -3°C, temperatura betonului trebuie să fie > +10°C cu completare de măsuri corespunzătoare la șantier în ceea ce privește protejarea betonului după punerea în operă;
  • Nu se recomandă punerea în operă a betonului la temperaturi exterioare situate sub - 10°C.
  • Nu recomandăm punerea în operă de betoane în elemente platformă la temperaturi exterioare < 5°C.

Consultați informații suplimentare privind turnarea betonului pe timp de iarnă.

Măsuri de protecție recomandate la șantier înainte de turnare și după turnare 

 clicbeton_icons_articol_2023fb1-01.jpg
curățarea de gheață a barelor de armătură, îndepărtarea zăpezii/ gheții/ apei din săpături/ cofraje/ alte locuri în care se va turna betonul
clicbeton_icons_articol_2023fb1-02.jpg
turnarea betonului nu se va face direct pe pământ sau alte suprafețe înghețate
clicbeton_icons_articol_2023fb1-03.jpg
protejarea suprafeței betonului cu folii/ învelitori/ prelate etc care să asigure betonului un minimum de temperatură de 5°C în primele 24h de la punerea în operă
clicbeton_icons_articol_2023fb1-04.jpg
utilizarea unei surse de căldură în apropierea elementului turnat pe cât posibil
clicbeton_icons_articol_2023fb1-05.jpg
este interzisă utilizarea agenților de dezghețare cu conținut de sare
clicbeton_icons_articol_2023fb1-06.jpg
reducerea la minim a perioadei de timp de la prepararea betonului până la punerea în operă a acestuia prin:
1.evitarea distanțelor mari de transport și a traseelor aglomerate;
2.reducerea la minim a staționării betonierelor la locul de punere în operă;
3.evitarea metodelor îndelungate de punere în opera a betonului.  
cards logo logo